Fastighetsförvaltning

Det är enkelt att vara kund till oss på A&W Entreprenad AB. Vi är en liten modern organisation som alltid är lätt att nå och som gärna berättar öppet om hur vi arbetar, vi är alltid beredda att ändra oss när våra kunders verklighet förändras.

Vi kan erbjuda ett brett utbud av förvaltningstjänster, allt från skötsel av grönytor till underhållsplaner, tillsyn och skötsel av fastigheter. Vi kan även teknisk förvaltning och sköta boendeservice till hyresgäster.

Vårt engagemang, goda relationer delar vi med oss av och förvaltar era fastigheter som det vore våra egna. Målsättningen med verksamheten är att skapa ett problemfritt ägande för bolaget eller personen som äger fastigheten.

Ring oss för ett förutsättningslöst samtal kring våra tjänster.